Laatste keer: Inundatieweekend

VROEGE VOGELS ROND FORT BIJ KROMMENIEDIJK

Duizenden trekvogels zullen in het weekeinde van 12 en 13 maart rond het Fort bij Krommeniedijk neerstrijken, tijdens het jaarlijkse vogelkijkfestijn waarbij grote delen van de landerijen rond het fort onder water zijn gezet. En voor fortliefhebbers is het de allerlaatste kans om de vesting in haar oude glorie te bewonderen: het fort gaat op de schop!

Nooit hoefde het gebied rond de vesting voor oorlogsdoeleinden onder water te worden gezet, maar de laatste jaren vindt wél ieder voorjaar inundatie plaats ten behoeve van de eerste trekvogels. Voor deze vroege vogels is het plasdrasterrein ideaal om te foerageren, een gebeurtenis waar honderden vogelaars op afkomen. Van lepelaar tot slechtvalk, van kemphaan tot bonte strandloper: in de vorige editie werden ruim 60 vogelsoorten waargenomen, waaronder 4500 grutto’s! Op het talud van het fort zullen vogelbeschermingswacht Zaanstreek en medewerkers van Cameraland statieven met kijkers en fotoapparatuur opstellen waarmee bezoekers de trekvogels kunnen observeren.

Laatste kans voor een bezoek aan het fort
Tegelijkertijd is dit inundatieweekend voor het fort-minnende publiek de allerlaatste mogelijkheid om onder begeleiding van gidsen het fort in zijn oude luister te bezichtigen, met alle authentieke details: het fort zal binnenkort drastisch verbouwd worden om te gaan dienen als huisvesting voor autistische jongeren. De soldatenvertrekken, de latrines met de tonnetjes, de kamers waar de kardoezen met buskruit werden gevuld en tientallen andere unieke bijzonderheden zullen daarmee verdwijnen of niet langer toegankelijk zijn voor bezoekers.

Vroege Vogels
Voor het VARA-radioprogramma ‘Vroege Vogels’ vormen het trekvogelfestijn en de unieke geschiedenis een mooie aanleiding om de wekelijkse uitzending vanaf het Fort bij Krommeniedijk te laten plaatsvinden. Op zondagochtend 20 maart luistert u op NPO Radio 1 van 7.00 tot 10.00 uur live naar de uitzending vanuit het fort. Een gepast slotakkoord, waarna de verbouwingsactiviteiten aan het fort in april van start kunnen gaan.

Tijdens het vogelkijkweekeinde zijn koffie, thee, koek, soep tegen billijke prijzen in de sfeervolle soldatenkantine verkrijgbaar. Op 12 en 13 maart is het fort van 10 tot 16 uur geopend. Entree € 2,= en kinderen tot 12 jaar gratis.

12 en 13 maart vogelkijkweekeinde (met rondleidingen in het fort) bij Fort bij Krommeniedijk, Lagendijk 22, Uitgeest/Krommeniedijk. Meer info op www.fortbijkrommeniedijk.nl en www.vogelwachtzaanstreek.nl