Opheffing en weer oprichting werkgroep

Nu de zomervakantie voor de meesten van ons achter de rug is, lijkt het moment aangebroken om jullie in kennis te stellen van het feit dat onze werkgroep haar activiteiten op en rond Fort bij Krommeniedijk heeft moeten beëindigen.

In de aanloop naar de complete verbouwing die het fort inmiddels heeft ondergaan hebben we vraagtekens geplaatst bij de gekozen herbestemming van het fort. Dat alles binnen de met Landschap Noord-Holland (LNH) gemaakte afspraak dat wij de plannen van LNH niet in de wielen zouden rijden en uitsluitend desgevraagd commentaar zouden leveren aan pers e.d.
Tijdens de verbouwingsfase hebben we, om problemen met de pers uit de weg te gaan, de status aangenomen van Werkgroep natuurbeheer. Een deel van onze leden heeft in de afgelopen periode natuurwerk verricht op terreinen van LNH en Staatsbosbeheer (SBB). Vrijwel alle leden hadden te kennen gegeven een beslissing over het meewerken aan een doorstart uit te stellen tot het moment dat er voldoende zicht zou zijn op de nieuw ontstane situatie.

Om alvast proef te draaien hebben we de organisatie van het traditionele vogelkijkweekend begin maart j.l. op ons genomen. Hoewel provisorisch, konden we dit doen vanuit de ons toegedachte nieuwe werkruimte in het fort. Het werd een uiterst geslaagd weekend, dat bij de toen aanwezige leden het idee deed ontstaan dat een doorstart in de nieuwe situatie beslist niet denkbeeldig was. De plek van het nieuwe onderkomen was zo gek nog niet. Een deel van onze spullen lieten we alvast in de nieuwe ruimte achter.

Op 6 april j.l. had een aantal van ons een positief verlopen gesprek met vertegenwoordigers van LNH en Heeren van Zorg. Er werd o.a. gesproken over de organisatie van evenementen door de werkgroep en andere taken. In een aparte bespreking in het fort werden afspraken gemaakt over de timmer- en schilderactiviteiten die door de werkgroep zouden worden verricht in de periode tot de oplevering. Dit vooral om het authentieke karakter van die ruimte te verhogen.
Toen bekend werd dat de oplevering al begin september te verwachten viel, ontstond er van onze kant de behoefte vóór de vakantietijd nog wat puntjes op de i te zetten. Dit alles in de overtuiging dat we begin september een voorstel tot doorstart aan onze leden zouden kunnen doen.
Het zou echter geheel anders verlopen. Op 21 juni j.l. kregen de vijf van ons aanwezige leden de wind van voren. Er moesten blijkbaar nog enige rekeningen vereffend worden. Er werd ons verweten dat we “een gigantische hoeveelheid bagger over LNH zouden hebben uitgestort”. Daarna volgde nog een hele reeks verwijten en verdachtmakingen. Voldoende om ieder van ons te doen besluiten op te stappen, hetgeen we niet hebben gedaan. Waar wij over het verleden konden heenstappen, kon men dat bij LNH blijkbaar niet. Er werd besloten alles “nog een maandje te laten bezinken”. Eenmaal buiten hadden we echter allen het idee: kappen ermee. Toen ik vrijdagmiddag daaropvolgend de opdracht kreeg de sleutels van het fort in te leveren was het voor ons duidelijk: “je komt er niet meer in”.
Alle grond voor verdere samenwerking was dus verdwenen.

In de daarop volgende dagen hebben we onze meest waardevolle spullen uit het fort gehaald en de beide zeecontainers geleegd. Veel is afgevoerd naar de kringloopwinkel. Triest dat er na 11 jaar zo een einde moest komen aan een uiterst actieve werkgroep van zo’n 35 personen.

Inmiddels hebben met SBB onderhandelingen plaatsgevonden over het voortbestaan van de groep. Deze wordt voortgezet onder de naam: “Vrijwilligerswerkgroep De Crommenije”, onder de vlag van SBB. We hebben inmiddels onderdak gevonden op de nabij gelegen Boerencamping De Rodenburghoeve, Busch en Dam 22, 1911 MS in Uitgeest. Op een steenworp afstand van het fort. Van daaruit hopen we werkzaam te blijven in de prachtige natuur van de oeverlanden. Daarnaast streven we naar het organiseren van excursies en andere vormen van natuur- en landschapseducatie.

Is onze belangstelling voor de Stelling van Amsterdam nu volledig verdwenen? Na meer dan 11 jaar natuurlijk niet. Onze site www.fortbijkrommeniedijk.nl blijft voorlopig in de lucht. Binnenkort zullen er zeer interessante luchtfoto’s van fort en omgeving aan worden toegevoegd. Zie hier.

Nationale natuurwerkdag 2017.
Op zaterdag 4 november a.s. doet onze werkgroep mee. We gaan aan de slag in de oeverlanden. Zin om mee te doen? Aanmelden kan alleen via de site www.natuurwerkdag.nl. Zoekterm: crommenije.

Hartelijke groet,
Jaap van Harlingen

Voorheen:
Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk
(Landschap Noord-Holland)

Daarna:
Landschapsbeheergroep Fort bij Krommeniedijk e.o.
(Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer)

Tegenwoordig:
Vrijwilligerswerkgroep De Crommenije
(Staatsbosbeheer)
Contactpersoon:
Jaap van Harlingen
Uitweg 30
1562GB Krommenie
075 6403850
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.