Inventarisatie Paddenstoelen

Op 6 november 2012 is door Martijn Oud onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van paddenstoelen op het fort en de directe omgeving.
Van de 28 aangetroffen soorten staan er liefst 11 op de Rode lijst.

Hier zijn relaas:

Omdat een andere dag door drukte niet op korte termijn te plannen viel, ben ik vandaag naar Fort bij Krommeniedijk gegaan.
De heer Johan vd Vaart had de sleutel van het fort en hij stond bij aankomst al bij de toegangspoort te wachten!
Na een korte rondleiding door het fort heb ik de omgeving bekeken en ben aan de gang gegaan!

Het rijkst aan paddenstoelen bleek het mosrijke en schrale grasland op de ovale aarden wal aan de noordkant van het fort.

Hier stonden grote hoeveelheden Sneeuwzwammetjes (RL Gevoelig) en Papagaaizwammen (RL Kwetsbaar), terwijl in een zone van circa 3 meter van het water 3 soorten Aardtongen werden aangetroffen tw de Ruige aardtong (RL Kwetsbaar), de Slanke aardtong (RL Kwetsbaar) en de Kleverige aardtong.

Hier stonden ook verschillende clusters van de zeer zeldzame Zwartgespikkelde wasplaat (RL Gevoelig) samen met de Verblekende knotszwam (RL Kwetsbaar) en de Fraaie knotszwam (RL Kwetsbaar).

Iets hoger op de aarden wal stonden kleine groepjes met Ridderwasplaten (RL bedreigd) en een plek met Wantsenwasplaten (RL Bedreigd).
Conclusie: Het schrale grasland op de noordelijke aarden wal heeft een zeer bijzondere mycoflora!
Er werden op het terrein nog een aantal oude boomstronken en een plek met houtsnippers aangetroffen waar paddenstoelen op te vinden waren.
Ik heb nog een wandeling over de graslanden aan de andere kant van de ringsloot om het fort gemaakt maar trof hier geen bijzondere paddenstoelen aan.

De liniedijken heb ik door tijdgebrek niet kunnen bezoeken.

AardtongDooiergele Mestzwam

Het volledige rapport vindt u hier.

 

Tijdens de inventarisatie stootte men ook op het een zeer zeldame bloem: het Goudknopje.

Klik hier voor meer informatie over het Goudknopje.